Sport klub „Bambi” Tuzla osnovan je sa zadatkom da omogući kvalitetno bavljenje sportom fudbalom- nogometom) djece uzrasta od 5- 15 godina (U7 do U15). Sportski treninzi na kojima će se, uz stručan nadzor kvalifikovanih trenera i pedagoga, djeca upoznati i usavršavati sve elemente tehnike a kasnije i taktike fudbalske igre pored dobrih fudbalera treba da se prije svega stvori zdrava ličnost bez predrasuda i strahova, sposobnu brzom rasuđivanju, jake volje, te svjesnosti o sebi i drugima kao i oblikovanje njegovog života do pune zrelosti, sa svim fazama odrastanja.